Kūryba

Sakoma, kad kūrėjo darbas – sudėtingus dalykus papasakoti paprastai.

Tą ir stengiuosi daryti pasitelkdamas taupų žodį. Esu pritaupęs porą knygų:

J. Kisieliauskas knyga Gyvenimas etc.

Knyga Meilė etc.

o jei domina mana kūryba, siūlau apsilankyti kūrybinėse Facebook ir Instagram paskyrose.

Beje, kuriu ne tik skaitytojui, bet ir verslui (nuo idėjos iki kūno), jei reikia prisidėjimo – susipieškime!