Mokslas

Akademinė veikla

Sakoma, kad mokslininkas yra žmogus, kuris apie paprastus dalykus kalba sudėtinga kalba. Šiuo metu tą kaip docentas, mentorius ir mokslininkas darau Vytauto Didžiojo universitete.
Domiuosi ir užsiėmimus vedu šiose srityse:

  • Marketingo filosofija
  • Skaitmeninis marketingas
  • Elektroninis verslas
  • Kūrybos ekonomika
  • Komunikacija
  • Socialinių tinklų marketingas
  • Vartotojo elgsena
  • Vartotojo patirtis
  • Patirčių ekonomika

Vykdau tyrimus marketingo, ekonomikos, vartotojų elgsenos, patirčių bei kūrybiškumo temomis.

Skaitau viešas paskaitas socio-ekonomikos, marketingo, kūrybos, ekonomikos, filosofijos temomis.

Savo ateitį sieju su ekonomikos, marketingo ir psichologijos sankirtomis.

Mano mokslininko profilį gali rasti čia.

Jei matai bendrų taškų, susisiekime!